คอร์สสัมมนา

1. การยืนยันการสั่งซื้อ/ยกเลิกที่นั่งคอร์สสัมมนาทำผ่านทางหน้าเวปไซต์และอีเมล์ของobroms.com เท่านั้น เงื่อนไขการยืนยันและยกเลิก
2. ค่าสัมมนาและอัตตราค่าบริการ  เป็นไปตามผู้จัดสัมมนานั้นๆเป็นผู้กำหนด
3. การบริการอาหาร เอกสารการอบรม และอุปกรณ์ในการสัมมนา เป็นไปตามผู้จัดสัมมนานั้นๆเป็นผู้กำหนด

ฝึกอบรมภายใน

1. การยืนยันการสั่งซื้อ/ยกเลิกการฝึกอบรมภายใน ทำผ่านทางหน้าเวปไซต์และอีเมล์ของobroms.com เท่านั้น เงื่อนไขการยืนยันและยกเลิก
2. ค่าฝึกอบรมภายในและอัตตราค่าบริการ  เป็นไปตามผู้จัดสัมมนานั้นๆเป็นผู้กำหนด
3. การบริการอาหาร เอกสารการอบรม …