บริบทขององค์กร การคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยง และ ความรู้ขององค์กร Context of Organization, Risk-based thinking & organizational knowledge

฿16,400

บริบทขององค์กร การคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยง และ ความรู้ขององค์กร
Context of Organization, Risk-based thinking & organizational knowledge

SKU: IH-ITS007 Categories: ,